Ansøgningsfristen er overskredet og der kan ikke længere søges tilskud til arrangementer. 


Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen kan du kontakte Marie Asserhøj på folkebevaegelsen@modensomhed.dk
Udfyld
 
Følgende kriterier skal opfyldes for at kvalificere sig til støtte til et arrangement i forbindelse med Danmark Spiser Sammen 2017:

At det overordnede formål med spisearrangementet er at skabe rummelige fællesskaber, hvor ensomhed ses som et kollektivt ansvar.

Der skal være fokus på det gode værtsskab og mad skal være en del af arrangementet.

Der ansøges fra en organisation, som er medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed, og der angives tydeligt, hvem der er ansvarsperson.

At spisearrangementet afholdes i samarbejde med andre medlemmer af Folkebevægelsen mod Ensomhed. Det er også tilladt at indgå samarbejde med eksterne samarbejdsparter.

At spisearrangementet afholdes i uge 17 2017 som opbakning til Danmark Spiser Sammen. Spisearrangementet kan bruges som kick-start for gentagne spisearrangementer. Støttemidler kan bruges både i uge 17 og til efterfølgende arrangementer i 2017.

Overvejelser om yderligere samarbejde med parter involveret i arrangementet, tilbagevendende arrangementer eller forankring på anden vis skal beskrives.       

At Trin 2-arrangementerne, der afholdes for tilskuddet, tydeligt kommunikeres som et FmE-arrangement under Danmark Spiser Sammen, støttet af Nordea-fonden, og det skal oprettes som et arrangement på www.danmarkspisersammen.dk.

At der søges om støtte til mad, service som fx bestik, tallerkener og servietter, aktiviteter, underholdning og transport af deltagere, der ikke selv kan komme frem. Som en del af budgettet, kan der også afsættes midler til markedsføring af spisearrangementet. Der kan ikke søges om støtte til kommercielle begivenheder eller virksomheder, partipolitiske aktiviteter, enkeltpersoner eller driftsudgifter.

At ansøgning modtages via en online ansøgningsprocedure i dertil udformet ansøgningsskema på www.modensomhed.dk i ansøgningsperioden fra d. 20. januar til d. 22. februar 2017.

Der støttes med min. 2.000 kr. og max. 15.000 kr. Det er tilladt at have en symbolsk deltagerbetaling på sit spisearrangement som supplerende indtægt.

Ansøger forpligter sig til tydelig afrapportering, dokumentation og regnskab senest en måned efter sidst afholdte arrangement i dertil udformede skemaer. Modtager man støtte, fremsendes disse skemaer sammen med bevillingsbrevet.

Hav ovenstående informationer klar inden nedenstående ansøgningsformular udfyldes. Afbrydes indtastningen vil informationerne ikke blive gemt.

 
Ansøger *

(Organisation/lokalafdeling som er ansvarlig for arrangement)
 
For- og efternavn *

På kontaktperson som arrangerer arrangementet
 
Telefonnummer på kontaktperson *

 
Øvrige organisationer i samarbejdet

 
Nedenfor kan du udfylde oplysninger om arrangementet

Du bedes indtaste de vigtigste oplysninger omkring arrangementet i de kommende felter.
 
Titel på arrangement *

 
Bud på dato for afholdelse (for det første arrangement der afholdes) *

 
Bud på lokation for afholdelse *

 
Beskrivelse af formål med arrangement og hvordan der sættes fokus på det gode værtsskab *

 
Målgruppe for arrangementet *

 
Forventet antal deltagere til arrangementet *

 
Hvordan gøres opmærksom på spisearrangementet? *

Beskrivelse af hvordan arrangement markedsføres.
 
Overvejelser om hvordan samarbejdet med øvrige involverede organisationer kan bruges fremadrettet

 
Beskriv venligst arrangementets budget

Besvar venligst nogle få spørgmål omkring budgettet for arrangementet. Spørgsmålene bedes besvaret med beløb (i danske kroner).
 
Hvilket beløb søges der i støtte? *

(max 15.000 kr.)
 
Hvad er egenfinansieringen af middagen?

Hvis der er egenfinansiering angiv venligst beløb i kroner, ellers spring over
 
Hvad skal de ansøgte penge bruges til?

 
Råvarer

Angiv venligst beløb i kroner
 
Service

Angiv venligst beløb i kroner
 
Underholdning

Herunder skal beskrives om der bruges musik der kræver KODA-afgift

Angiv venligst beløb i kroner
 
Markedsføring

Angiv venligst beløb i kroner
 
Transport

Angiv venligst beløb i kroner
 
Aktiviteter

Angiv venligst beløb i kroner
 
Ønsker du at printe din ansøgning, skal du printe direkte fra det online skema via menuen i din browser. Klik under filer/udskriv inden du trykker indsend. Det er ikke muligt at printe formen efterfølgende.

Det er desværre ikke muligt at ansøge til arrangementer, idet tidsfristen er overskredet. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningen, kan du kontakte Marie Asserhøj på folkebevaegelsen@modensomhed.dk
Powered by Typeform
Powered by Typeform